Tarifes

Green fees

ESTÀNDARD

50€/60€

laboral/festiu

18 forats

SÈNIOR

40€/50€

laboral/festiu

18 forats

JÚNIOR

25€/30€

laboral/festiu

18 forats

REDUÏT

35€/40€

laboral/festiu

9 forats

Packs especials

2 GF + BUGGIE

99€

laboral

18 forats

2 GF + BUGGIE

119€

festiu

18 forats

2 GF SÈNIOR + BUGGIE

89€

laboral

18 forats

2 GF SÈNIOR + BUGGIE

109€

festiu

18 forats

PACK PROMOCIÓ* 2 Green fee + buggy 78€

*Dilluns no festius tot el dia, dimarts a divendres no festius de 8:00 a 9:00 i cada dia a partir de les 13: 00h des de dimarts a diumenges i festius inclosos

Serveis

Buggy 18 forats ……………………………………… 22€

Buggy 9 forats ………………………………………… 17€

Bono buggy abonats (10 sortides) …..168€

Green fee camp pràctiques ………………… 8€

Fitxes camp pràctiques ………………………… 1€

Targeta camp pràctiques ……………………. 9€

Carrito manual ……………………………………….. 6€

Taquilles ……………………………………………………. 3€

Tovalloles ………………………………………………….. 2€

Lloguer de pals Mc Gregor ………………… 23€

Lloguer de pals Callaway ……………………. 35€

Buggy 18 forats …………………………… 22€
Buggy 9 forats ……………………………… 17€
Bono buggy abonats (10 sortides) 168€
Green fee camp pràctiques ……… 8€
Fitxes camp pràctiques ……………… 1€
Targeta camp pràctiques …………. 9€
Carrito manual …………………………….. 6€
Taquilles ………………………………………….. 3€
Tovalloles ………………………………………… 2€
Lloguer de pals ………………………….. 23€